top of page
IMG-20180122-WA0012.jpg

OM OSS

Skape muligheter sammen er en norsk-honduransk frivillig og ideell organisasjon, som ble stiftet i 2014. Vår visjon er å skape muligheter sammen med barn og unge i Honduras, for en fremtid der den enkelte kan bidra positivt i sitt liv og lokalsamfunnet som helhet.

I dag er vi flere frivillige i Norge og Honduras, som er med på fast basis. Ellers er støttemottakerne med å bridrar når vi har sosiale aktiviteter. 

Skape muligheter sammen ønsker å bedre mulighetene til barn og unge i Honduras gjennom ulike bidragsordninger, informasjon og veiledning. Mange barn og unges hverdag er preget av mye usikkerhet og håpløshet. Som følge av å vokse opp i et av de fattigste, mest voldelige og korrupte landene i verden, mangler de trygge rammer.

Gjennom fokusområdene utdanning, helse og sosial utvikling ønsker vi å skape rammer som legg til rette for at barn og unge kan bruke mulighetene de har til å utvikle sine iboende egenskaper.

Vi arbeider i all hovedsak i kommunene La Ceiba og Jutiapa i fylket Atlántida på den karibiske kysten av Honduras. Vi fokuserer på et geografisk arbeidsområde, for kunne bygge tillit i lokalsamfunnet og å ha kontinuitet i arbeider vi gjør.

SAMMEN SKAPES MULIGHETER
bottom of page