top of page

BAKGRUNN

Bakgrunnen for Skape muligheter sammen finn man helt tilbake til 2006. Dette året reiste Øyvind K. Leidland til Honduras med American Field Service (AFS) og jobbet på barnehjemmet til den lokale organisasjonen Niños de la Luz i 7 måneder. I 2010 reiste Elisabeth Leidland, på privat initiativ til samme organisasjon i et halvt år, hvor hun jobbet på barnehjemmet og på barneskolen som da var bygget.

 

Skape muligheter sammen bygger dermed på et nesten 20 år langt engasjement for Honduras. Det er dette engasjementet som gjorde at Elisabeth Leidland og Kirsten og Øyvind K. Leidland stiftet Skape muligheter sammen i 2014. Samme året reiste Øyvind og Kirsten, med sine tre barn, og bodde frem til 2016.

For Elisabeth sin del medførte engasjementet hennes for Honduras til at ho tok en mastergrad i Internasjonale utviklingsstudier ved Norges Miljø- og biovitenskaplige Universitet på Ås. Masteroppgaven omhandlet problemstillinger knyttet til vold og stigmatisering av utsatte grupper i det honduranske samfunnet. I arbeidet med masteroppgaven hadde Elisabeth ett år feltopphold i Honduras.


Engasjementet for Honduras stoppet ikke her, i dag holder Elisabeth på å avslutte  en doktorgradsavhandling i sosiologi ved Nord universitet. Oppgaven hennes omhandler hvordan følelser påvirker livsvalg til marginaliserte grupper i det honduranske samfunnet. Elisabeth har allerede bak seg to lengre opphold i forbindelse med doktorgradsarbeidet. 

SAM_4023.JPG
IMG_0476.JPG
IMG_6466_edited.jpg
bottom of page