top of page

SAMARBEIDPARTNERE

Vi er så heldige å har fått i gang samarbeid med lokale ildsjeler, som på hver sin måte er med å skaper noe lokalt. Derfor er det ekstra kjekt når slike ildsjeler ser gleden i å bidra til arbeidet Skape muligheter sammen gjør lokalt i kommunene Jutiapa og La Ceiba i Honduras.

Drøsekaffi

Drøsekaffi er ett mikrobrenneri som ligg på Nærbø midt på Jæren i Rogaland. Det blir drevet av Terje Undheim og Hans-Arvid Grødeland. Drøsekaffi er en: Spesial-kaffi laget på de beste råvarene som er å få tak i fra Afrika, Mellom- og Sør-Amerika. En nøye overvaket og kontrollert brenneprosess får frem potensialet i den verdifulle råvaren. Drøsekaffi får man også kjøpt via kafeen Drøsen kaffibar og kaffibrenneri på Nærbø.

Skape muligheter sammen får alt overskuddet fra salget av en kaffe som er kjøpt inn fra en kaffeplantasje i Honduras. Uavhengig om den kjøpes av oss eller direkte fra Drøsekaffi. Det spesielle med denne kaffen er at alle som arbeider i alle ledd av produksjonen får bedre betalt en det som er vanlig. Vi er veldig glad for dette samarbeidet, både at det lokalt her i Norge, men også at det er med å bidrar til ei positiv utvikling i Honduras.

For mer info og flere produkt kan du gå inn på hjemmesiden til Drøsekaffi.

reyes.jpg
6580039087719875595.jpg

Glinda's Bier

Glinda's Bier er en liten familiebedrift på Sola, som startet med noen få bikuber i 2022. De er godkjent av Mattilsynet og har ulike typer produkt laget av honning og voks.

Skape muligheter sammen får minimum 25% av kjøpssummen dersom de krysser av for det på nettbutikken til Glinda's Bier. Kjøper de produkt fra Glinda's Bier direkte fra oss, får vi enda litt til. Vi er veldig glad for samarbeidet med denne lokalt forankrede småprodusenten.

For mer info og flere produkt kan du gå inn på hjemmesiden til Glinda's Bier.

bottom of page