UTDANNING

Skape muligheter sammen (SMS) har siden 2014 bidratt med støtte til utdanning langs nordkysten av Honduras. I dag gir vi hovudsaklig utdanningsstøtte i landsbyene Granadita og Roma. Utdanningsstøtte har innebefattet alt fra kursing av lærerer, foredrag til barn, unge og deres foreldre, undervisningsutstyr, osv. Hele tiden har hovudfokuset vært på utdanningsstøtte til barn og unge. SMS støtter barn og unge fra barnehage til universitet. 

I Honduras er det "gratis" å gå på skole til og med videregående. Det er "gratis" fordi hver elev må betale alt utstyr, uniform og ulike kostnader ved skolen (i de fleste tilfeller hjelper staten bare med lønnen til læraren). Dersom du i tillegg bor slik til at du treng transport, blir kostnadene fort uoverkommelige for familien. SMS støtter barn og unge med det den enkelte støttemottaker mangler for å kunne fullføre skolegangen. 

For å kunne prioritere støttemottakere, og gjer at støtten bidreg positivt til flere enn den enkelte støttemottaker, setter SMS klare krav til den enkelte for å kunne motta støtte. Det kan være foredrag for foresatte, samtaler med den enkelte, sosialt arbeid, osv.

Fra 2018 har vi kunnet tilby leksehjel til barn og unge i landsbyen Granadita. SMS er nemlig så heldige å ha med oss Lili, som er utdannet lærer.

Vi begynner fra høsten 2019 med treplanting (frukttre) på skoler, der elevene er med og får opplæring i viktigheten av å ta vare på trea. Dette er en idé som Tove Anette Kvitvær kom å spurte om vi ville være med på, og ønsker å stå i bresjen for i Norge, mens Josué står for arbeidet i Honduras.

Organsiasjonsnummer (Norge):       NO 913 984 528

Personería Jurídica (Honduras):       2016000564

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Snapchat Icon

© 2018 av Skape muligheter sammen