SOSIAL UTVIKLING

SOSIALE AKTIVITETER

Siden oppstarten i 2014 har Skape mulilgheter sammen (SMS) arbeidet med å kunne tilby aktiviteter for barn og unge i lokalsamfunnet. Vi ønsker å gi ett trygt alternativ til alkohol, narkotika og volden som er utbredt i samfunnet. 

Gjennom året markerer vi flere merkedager, slik som farsdag, morsdag, urfolkets dag, arnas dag, uavhengighetsdagen, jul og nyttår. For honduranere er det morsdagen og barnas dag som er de viktigaste merkedagene i løpet av året. SMS har også valgt å vektlegge urfolkets dag, dette som ein del av det identitetsskapane arbeidet vi fokuserer på.

Fra 2020 har vi opprettet en gruppe av ungdommer, som har fått støtte eller får støtte av Skape muligheter sammen, som har ansvar for å planlegge og gjennomføre aktiviteter for og med andre barn og unge. Dette er noe vi er svært stolt av, det at støttemottakere er med å gir noe igjen, i tillegg til å få utvikle seg og ta ansvar. Aktiviteter vil innebefatte blant annet ulike aktivitetsdager, som tegnekonkurranse, andre typer konkurranser, teamarbeid, turer, verksteder, lage dager, osv. Aktivitetene er mye knyttet til identitesskaping og samarbeid. 

Som alle andre stader i verden er fotball populært. Skape muligheter sammen arrangerer minimum to fotballturneringer i året, en for jenter/unge kvinner og en for gutter/unge menn. Her inviterer og betaler Skape muligheter sammen dommer, premier, transport og drikke slik at lokale fotballag kan samles til vennskaplig konkurranse. 

Fra 2018 har vi organisert ett folkedanslag (Cuadro de danza). Grunnen til at vi har ønsket dette er for å gjøre barn og unge bevisst på sin honduranske identitet, og at de har mye å være stolt av i den honduranske kulturen. Dette prøver vi å videreføre i 2020.

 

SOSIALT ARBEID

Det honduranske samfunnet er gjennomsyret av mistillit og manglende tiltro på andre. Noe av målet til SMS er derfor at honduranere skal få oppleve at andre honduranere bidreg positivt i livet sitt uten at de skal tenke på hva de vil kreve tilbake.

Vi har for eksempel med jevne mellomrom støttemottakere som er hjemme hos eldre i landsbyen Granadita, der de lager mat, rydder og vasker, både ute og inne. På samme måte har vi med oss støttemottakere i rengjøring av lokalsamfunnet.

Josue, som er en lokal koordinator, har startet noen frivillige grupper som driv med frivillig arbeid gjennom Skape muligiheter sammen. Disse gruppene består av personer som samler inn det de trenger selv for å gjennomføre arbeidet de har sett seg som mål. De frivillige i disse gruppene får ikke noe støtte fra SMS, men gjør dette av en genuin interesse til å hjelpe. Dette er noe av det vi har som mål å få til, at honduranerne selv tar ansvaret og gjennomfører frivillig arbeid ut ifra behovet lokalt. Nettopp derfor har vi opprettet gruppen av ungdom som mottek støtte (og andre som ønsker å delta), slik at de selv kan ta ansvar og bruke sin kunnskap om hva behovet er.

Generelt ønsker vi at støttemottakere og lokalsamfunnet skal få et eierskap til visjonen til SMS, og at de i forlengelsen av det vil arbeide for å oppnå dette i sammen med oss eller på egen hånd. Det er først når vi oppnår dette at virkelige endringer kan skje.

Organsiasjonsnummer (Norge):       NO 913 984 528

Personería Jurídica (Honduras):       2016000564

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Snapchat Icon

© 2018 av Skape muligheter sammen