PROGRAM

STUDIE

SOSIAL UTVIKLING

HELSE

STUDIESTØTTE 

Vi gir studiestøtte til enkeltelever som har behov for det for å kunne gjennomføre skolegangen sin. Støtten gis etter hver mottaker sitt behov. Noen mottakere får uniform, andre får bøker, andre igjen får penger til transport, mens noen får alt. Vi gir støtte fra barnehage til universitet.

FOREDRAG/KURS

Vi holder foredrag for barn og unge, og deres foresatte om aktuelle temaer.  Vi har blant annet hatt foredrag om ulike verdier, forebygging av dengue, seksualitet etc.

 

For uten om dette kurser vi også våre frivillige.

MATSAL 

Vi har matsal fire dager i uken i  Granadita. Alle dagene blir de servert middag. Økonomisk er det beregnet til 20-25 barn og unge. Det reelle antallet som kommer ligg på opptil 40 barn og unge.

FOREDRAG/KURS

Vi holder foredrag for barn og unge, og deres foresatte om aktuelle temaer.  Vi har blant annet hatt foredrag om ulike verdier, forebygging av dengue, seksualitet etc.

 

For uten om dette kurser vi også våre frivillige.

SOSIALT ARBEID

Alle våre støttemottakere/foresatte bidrar med frivillig arbeid i og for lokalsamfunnet. Det kan være rydde søppel, hjelpe eldre og lignende. 

BRIGADER

Vi støtter lokale brigader (helsepersonell som gir gratis helsehjelp) med det praktiske i forbindelse med arbeidet de gjør i lokalsamfunnene vi arbeider i.  

TREPLANTING

Vi har i samarbeid med Tove Anette Kvitvær satt i gang et treplantingsprosjekt. I første omgang skal vi plante (frukt)tre og andre planter på flere skoler. Samtidig held vi foredrag om treplanting og naturens viktighet. Til dette har vi med personer fra det lokale universitetet. Hver skole blir besøkt flere ganger, som en del av dette programmet. 

Bare donasjoner som blir gitt spesifikt til treplanting blir brukt på dette arbeidet. 

PAV

Vi har frivillige som er kurset i Programa Alternativa de Violencia (PAV),  et program utviklet i amerikanske fengsel for å gi personer et alternativ til vold i møte med ytre og indre utfordringer. Kurset kan være et enkeltstående kurs over 4 intensive dager, eller en rekke av slike kurs over 4 x 4 dager. 

Dette er den eneste delen av arbeidet vårt der personer over 30 år også er med i målgruppa vår.

SAMMEN SKAPES MULIGHETER