2020 - ett år med store utfordringer

Først og fremst vil vi i Skape muligheter sammen takke for all støtten i året som har gått. Uten denne støtten hadde det ikke vært mulig å få gjennomført så mye som vi fikk gjort i 2020. Nedenfor følger en liten oppsummering av arbeidet i året som gikk:


I 2020 var det 18 barn og unge som mottok studiestøtte fra Skape muligheter sammen. Skape muligheter sammen jobber tett med familiene som mottar støtte, og gjennom året har vi hatt flere møter med foresatte og støttemottakere. Frivillige har holdt foredrag for støttemottakere, foresatte og andre interesserte omkring forskjellige temaer, som søppelrydding, vannsparing, verdier og hygiene.


Den nye matsalen stod ferdig i januar. Vi rakk så vidt det var å åpne matsalen i mars, før den måtte stenges etter 2 uker grunnet Covid-19. I perioden matsalen var åpen fikk opptil 40 barn servert et varmt måltid 4 dager i uken.

I tiden matsalen har vært nedstengt støttet vi en lengre periode 15 familier med utdeling av mat hver fjortende dag. Som følge av høyere matpriser reduserte vi etter hvert dette til matposer til 10 familier hver tredje uke. Vi har også gitt kurver med mat til 10 eldre.

Det har periodevis vært store utbrudd av dengue i Honduras. Sykdommen spres via mygg, og i tillegg til informasjon har vi bidratt med sprøyting av nærområdet i Granadita. I forhold til Covid-19 har Skape muligheter sammen informert om smittevern under aktiviteter i regi av organisasjonen, og holdt egne informasjonskvelder om smittevern og håndhygiene, hvor vil blant annet har delt ut masker, håndsåpe og informasjonsplakater.

Utdanning

Grunnet situasjonen med Covid-19 er det mange barn som har hatt problemer med skolegangen. Våre frivillige har tilbudt de mest utsatte barna jevnlig leksehjelp. På grunn av dette samlet vi også inn penger til kjøp av en PC.

Sosialt arbeid Skape muligheter sammen har gitt støtte og bidratt til feiring av flere merkedager i Honduras blant annet dia del indio og barnas dag. Feiringene har blitt lagt opp for ivaretakelse av smittevern. I tillegg har det blitt gitt støtte til flere bursdagsfeiringer.

Så lenge smittesituasjonen har tillatt det har vi arrangert ulike aktiviteter for barn og unge gjennom året. Blant aktivitetene har det vært å lage smykker, maling og dekorering av matsalen.

Helse

I samarbeid med den lokale helsetjenesten har vi tilrettelagt for at barna tilknytta organisasjonen og andre i lokalsamfunnet har fått influensavaksine, medisiner mot parasitter og multivitaminer.

Videre bidrog vi til å få på plass håndtering av avløpsvannet i deler av landsbyen vi holder til i.

Orkaner

Honduras ble hardt rammet av to orkaner kort tid etter hverandre. Skape muligheter sammen bidro med utdeling av mat og klær til de som var hardest rammet.


13 visninger0 kommentarer

Ring oss:

905 12 529

Adresse: 

Besøk: Motlandsmarka 234, Nærbø

Post: c/o Marie Tyldum, Buggelandsbakken 36, 4324 Sandnes