HELSE/MATSAL

Vi har drevet matsal i Honduras siden sommaren 2015. Matsalen ligg i landsbyen Granadita, og har 39 medlemmer. Disse 39 barna får mat 4 ganger i uken fra slutten av januar til slutten av oktober (skoleåret i den offentlige skolen i Honduras).

 

I tillegg til mat er matsalen en viktig arena for å skape en trygg ramme i hverdagen for barna og ungdommen, i et samfunn der utrygghet og manglende voksenkontakt er vanlig. For å skape samhold og trygghet har vi blant annet fokus på leker og aktiviteter. Vi fokuserer blant annet på tradisjonelle honduranske barneleker, der vi også lager disse lekene sammen med barna. 

 

 Det blir holdt korte regelmessige foredrag, der det informere om aktuelle tema. For eksempel  kan dette omhandle, verdier, stoffmisbruk, barnerettigheter, hygiene, osv. Gjennom året blir det holdt møter med føresette, med foredrag omkring aktuelle tema.

Flere dager i uken blir det tilbudt leksehjelp og i forbindelse med leksene får de tilgang internett. Dette er påkrevd fra skolen, men de færreste har tilgang.

Matsalen drives av Lili og mannen Patico. De har igjen lagt en gruppe av mødre som er med å hjelper med matlaginga.

I tillegg bidrar vi til såkalla medisinske brigader. Dette er lokale leger og tannleger som bidrar frivillig og mange ganger har med en del medisiner. Vi bidrar med det praktiske inkludert mat, drikke og transport.

Organsiasjonsnummer (Norge):       NO 913 984 528

Personería Jurídica (Honduras):       2016000564

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Snapchat Icon

© 2018 av Skape muligheter sammen