HVORFOR OG HVORDAN BIDRA?

SAMMEN SKAPES MULIGHETER

- DIN STØTTE BETYR MYE -

Du bestemmer selv hvordan du vil bidra, uansett hva du velger, går hele ditt bidrag uavkortet til Honduras. 

Fri : blir brukt til all aktivitet i Honduras inkl. administrasjon og lønn.

Generell : blir brukt til all aktivitet i Honduras eksl. administrasjon og lønn.

Helse/matsal: går til drift av matsal(er) og helsehjelp.

Sosial utvikling: går til fritidsaktiviteter, sosialt arbeid og voldsforebygging.

Utdanning: går til studiestøtte, foredreg og verksteder. De som ønsker det kan har også muligheten til å bidra i ett skogplantingsprosjekt drevet av Skape muligheter sammen.  

Er det noe spesifikt du ønsker å bidra til så merk støtten med det du ønsker å bidra til eller send oss en e-post

All støtte går uavkortet til arbeidet i Honduras. Ingenting blir brukt til utgifter i Norge. Utgifter i Norge dekkes av Elisabeth Leidland og eventuelle reiser til Honduras betales av de reisende selv.

Informasjon om hva vi gjør vil regelmessig bli postet på:
- Facebook: www.facebook.com/skapemulighetersammen
- Hjemmesiden vår: www.skapemulighetersammen.no
- Instagram: www.instagram.com/skapemulighetersammen_/

Skulle du ha ønske om mer informasjon utover dette, kan du selvsagt ta kontakt når du måtte ønske.

Kontonummer: 3207.30.53802

Vipps: 71065

PayPal eller kort: 

Fast giver: 

Fast giver?

 

For de som ønsker å støtte Skape muligheter sammen fast kan enten velge å sette opp faste trekk til oss, donere med fast trekk fra bankkortet ditt eller opprette avtalegiro.

Du har mulighet til å konkrete ting over tid. Per i dag har Skape muligheter sammen faste givere som blant annet støtter enkeltbarn, lønn og administrasjon. 

Bare ta kontakt dersom du har spørsmål.

Eksempel på kostnader:

Skoleuniform:                      kr 360,00 pr år                   (kr 30,00 pr mnd)

Skoleutstyr:                          kr 300,00 pr år                   (kr 25,00 pr mnd)

Et barn på barneskole           kr 900,00 pr år                   (kr 75,00 pr mnd)

Skoletransport:                     kr 180,00 pr mnd

Mat:                                      kr     7,00 pr. dag pr. barn (kr 150,00 pr mnd)

Treplanting m/informasjon  kr 400,00 pr. skole

Uavhengig av om du ønsker/har mulighet til å bidra med hele eller deler av summene som er nevnt over ønsker vi deg med på laget. Ditt bidrag, uansett sum, har stor betydning for mange i Honduras og livene deres. Det er sammen mulighetene skapes.

Organsiasjonsnummer (Norge):       NO 913 984 528

Personería Jurídica (Honduras):       2016000564

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Snapchat Icon

© 2018 av Skape muligheter sammen