top of page
03-7-17-2400.jpg

ÅRSMØTE 2023

INNKALLING

Styret innkaller herved til årsmøte i Skape muligheter sammen.

 

Årsmøtet avholdes søndag den 08.01.2023 kl.19:00 på Teams

Saker som medlemmer ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret innen 01.01.2023 til elisabeth@skapems.no. Vedlagt mal skal brukes.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene innen 01.01.2023 på www.skapemulighetersammen.no/arsmote2023.

For å ha stemmerett må medlemmet ha betalt medlemskontingenten for 2022 eller 2023 innen årsmøtet er lovlig sett. Alle medlemmer har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Skape muligheter sammens vedtekter.

 

 

Velkommen til årsmøtet.

Med vennlig hilsen

Elisabeth Leidland

Leder, Skape muligheter sammen

SAKSLISTE

Sak 1: Åpning og konstituering av

            årsmøtet.
Godkjenne: stemmeberettigede, innkallingen og sakslisten
Velge: ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen


Sak 2: Behandle årsberetningen til

            Skape muligheter sammen for

            2022.

Sak 3: Behandle regnskap til Skape 

            muligheter sammen i revidert

            stand.

Sak 4: Behandle innkomne forslag og

            saker
    4.1  Vedtektsendring

           4.1.1 Gjeldende vedtekter

    4.2  Strategi - rekruttering av givere
Sak 5: Fastsette medlemskontingent for

            2023
Sak 6: Vedta Skape muligheter

            sammens budsjett
Sak 7: Behandle organisasjonsplanen til

           Skape muligheter sammen for

           2023.
            Fastsette styremøteplan
Sak 8: Valg:
          Nestleder, sekretær, øvrige

            styremedlemmer 

SAKSDOKUMENT
SAMMEN SKAPES MULIGHETER
bottom of page