03-7-17-2400.jpg

ÅRSMØTE 2022

INNKALLING

Styret innkaller herved til årsmøte i Skape muligheter sammen.

 

Årsmøtet avholdes søndag den 09.01.2022 kl.18:00 på Whatsapp

Saker som medlemmer ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret innen 01.01.2022 til elisabeth@skapems.no. Vedlagt mal skal brukes.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene innen 02.01.2022 på www.skapemulighetersammen.no/arsmote2022.

For å ha stemmerett må medlemmet ha betalt medlemskontingenten for 2021 eller 2022 innen årsmøtet er lovlig sett. Alle medlemmer har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Skape muligheter sammens vedtekter.

 

 

Velkommen til årsmøtet.

Med vennlig hilsen

Elisabeth Leidland

Leder, Skape muligheter sammen

SAKSLISTE

Sak 1: Åpning og konstituering av

            årsmøtet.
Godkjenne: stemmeberettigede, innkallingen og sakslisten
Velge: ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen


Sak 2: Behandle årsberetningen til

            Skape muligheter sammen for

            2021.

Sak 3: Behandle regnskap til Skape 

            muligheter sammen i revidert

            stand.

Sak 4: Behandle innkomne forslag og

            saker
    4.1    Endring av vedtekter
    4.2    Etiske retningslinjer og andre 

             relevante dokumenter
    4.3    Ansettelse – lønn og

             arbeidsoppgaver
    4.4    Standarder og maler   
    4.5    Sikkerhet ansatte

    4.6    Innsamlingskontrollen
Sak 5: Fastsette medlemskontingent for

            2022
Sak 6: Vedta Skape muligheter

            sammens budsjett
Sak 7: Behandle organisasjonsplanen til

           Skape muligheter sammen for

           2022.
            Fastsette styremøteplan
Sak 8: Valg:
           Leder, økonomiansvarlig, øvrige

            styremedlemmer 

SAKSDOKUMENT
SAMMEN SKAPES MULIGHETER