03-7-17-2400.jpg

ÅRSMØTE 2021

INNKALLING

Styret innkaller herved til årsmøte i Skape muligheter sammen.

 

Årsmøtet avholdes fredag den 03.01.2020 kl. 19:00 i  Motlandmarka 234 på Nærbø og på Skype.

 

Saker som medlemmer ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret innen 27.12.2020 til elisabeth@skapems.no. Vedlagt mal skal brukes.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene innen 30.12.2020 på www.skapemulighetersammen.no/arsmote2021.

For å ha stemmerett må medlemmet ha betalt medlemskontingenten for 2020 eller 2021 innen årsmøtet er lovlig sett. Alle medlemmer har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Skape muligheter sammens vedtekter.

 

 

Velkommen til årsmøtet.

 

 

 

Med vennlig hilsen

Elisabeth Leidland

Leder, Skape muligheter sammen

SAKSLISTE

Sak 1: Åpning og konstituering av årsmøtet.
Godkjenne: stemmeberettigede, innkallingen og sakslisten
Velge: ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 2: Behandle årsberetningen til Skape muligheter sammen for 2020.
Sak 3: Behandle regnskap til Skape muligheter sammen i revidert stand.
Sak 4: Behandle innkomne forslag og saker
4.1    Vedtektsendringer
4.2    Standarder og maler til Skape muligheter sammen
4.3    Plan for oppnåelse av milepæler i apputvikling
4.4    Etiske retningslinjer og andre styringsdokument
4.5    Revisor
Sak 5: Fastsette medlemskontingent for 2021
Sak 6: Vedta Skape muligheter sammens budsjett
Sak 7: Behandle organisasjonsplanen til Skape muligheter sammen for 2021.
    Fastsette styremøteplan
Sak 8: Valg:
Nestleder, sekretær, øvrige styremedlemmer 

 

SAKSDOKUMENT
SAMMEN SKAPES FREMTIDEN