ÅRSMØTE 2020

InnkalLing

Styret innkaller herved til årsmøte i Skape muligheter sammen.

Årsmøtet avholdes fredag den 03.01.2020 kl. 18:00 i Buggelandsbakken 36 på Sandnes og på Skype.

Saker som medlemmer ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret innen 29.12.2019 til elisabeth@skapems.no. Vedlagt mal skal brukes.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene innen 30.12.2019 på www.skapemulighetersammen.no/arsmote2020.

For å ha stemmerett må medlemmet ha betalt medlemskontingenten for 2019 eller 2020 innen årsmøtet er lovlig sett. Alle medlemmer har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Skape muligheter sammens vedtekter §§ 3 til 8.

 

Velkommen til årsmøtet.

 

Med vennlig hilsen

Elisabeth Leidland

Leder, Skape muligheter sammen

 Saksliste

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne sakslisten

Sak 4: Velge ordstyrer

Sak 5: Velge referent

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 7: Behandle årsberetningen til Skape muligheter sammen for 2019.

Sak 8: Behandle regnskap til Skape muligheter sammen i revidert stand.

Sak 9: Behandle forslag og saker

9.1 Endringer av vedtekter og styringsdokumenter

9.2 Forslag til innsamlingsaksjoner

9.3 App/Hjemmeside

9.4 Søknader/legat/bedrifter

9.5 Frivilligkvelder

9.6 Fullmakt til styret til å engasjere statsautorisert/registrert revisor

9.7 Samarbeid med Drøsekaffi

Sak 10: Fastsette medlemskontingent

Sak 11: Vedta Skape muligheter sammens budsjett

Sak 12: Behandle organisasjonsplanen til Skape muligheter sammen for 2020.

Sak 13: Foreta følgende valg:

13.1 Leder

13.2 Økonomiansvarlig

13.3 Øvrige styremedlemmer

Sak 14: Fastsette styremøteplan

Organsiasjonsnummer (Norge):       NO 913 984 528

Personería Jurídica (Honduras):       2016000564

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Snapchat Icon

© 2018 av Skape muligheter sammen